Tytuł artykułu: Metody zwiększania retencji wodnej na terenach zurbanizowanych

Autorzy: BOGACZ, A., WOŹNICZKA, P., BURSZTA-ADAMIAK, E., KOLASIŃSKA, K.

Słowa kluczowe: retencja wodna, wody opadowe, bioretencja, dach zielony, substrat

Streszczenie: Wraz ze wzrostem uszczelnienia zlewni wzrasta ilość odpływających wód. Dla przeciwdziałania tym niekorzystnym zmianom konieczne staje się podejmowanie działań mających na celu zwiększenie retencji wodnej. Do tego celu służą rozwiązania techniczne, m.in. ogrody deszczowe oraz dachy zielone. W artykule przedstawiono charakterystyki wybranych systemów bioretencji oraz wyniki wstępnych badań dotyczących oceny możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i panujących stosunków wodno-powietrznych w substratach stosowanych na dachach zielonych.

Cytowanie w stylu APA: Bogacz, A., Woźniczka, P., Burszta-Adamiak, E. & Kolasińska, K. (2013). Metody zwiększania retencji wodnej na terenach zurbanizowanych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (1), 27-35.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bogacz, Woźniczka, Burszta-Adamiak & Kolasińska, 2013), następne powołania: (Bogacz i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Bogacz, Adam, Przemysław Woźniczka, Ewa Burszta-Adamiak, Karolina Kolasińska. "Metody zwiększania retencji wodnej na terenach zurbanizowanych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59 ser., vol. 22, nr 1, (2013): 27-35.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bogacz i inni 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bogacz_Woźniczka_Burszta-Adamiak_Kolasińska_2013_PNIKS, author={Bogacz, Adam and Woźniczka, Przemysław and Burszta-Adamiak, Ewa and Kolasińska, Karolina}, title={Metody zwiększania retencji wodnej na terenach zurbanizowanych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN59/A3/art3.pdf}, year={2013}, volume={22 (1)}, number={59}, pages={27-35}}

Pełny tekst PDF


Go Back